Cỏ sân bóng

 • Cỏ sân bóng TPP-DAG31

  120,000
  (0s)
  #
  instock

  Loại cỏ: G31 Chiều cao sợi:50mm Khoảng cách giữa 2 hàng cỏ: 5/8 Inch Màu sắc : 2 màu Số mũi khâu/md : 160 mũi Số mũi kim/m2: 10080 mũi/m2 Số lớp đế: 3 lớp Số sợi/ búi : 8 sợi Detex : 8800 Đạt tiêu chuẩn FIFA Quality.Sợi cỏ gân của AVGrass, xuất xứ […]

 • Cỏ sân bóng TPP-DAK13

  165,000
  (0s)
  #
  instock

  Loại cỏ: K13 Chiều cao sợi:50mm Khoảng cách giữa 2 hàng cỏ: 5/8 Inch Màu sắc : 2 màu Số mũi khâu/md : 130 mũi Số mũi kim/m2: 8190 mũi/m2 Số lớp đế: 3 lớp Số sợi/ búi : 12 sợi Detex : 13000 Khổ cỏ: 4mx25m Đạt tiêu chuẩn FIFA Quality Pro. Sợi cỏ […]

 • Cỏ sân bóng TPP-DAKG13

  170,000
  (0s)
  #
  instock

  Loại sản phẩm: TPP-DAKG13 Chiều cao sợi:50mm Khoảng cách giữa 2 hàng cỏ: 5/8 Inch Màu sắc : 2 màu Số mũi khâu/md : 150 mũi Số mũi kim/m2: 9450 mũi/m2 Số lớp đế: 3 lớp Số sợi/ búi : 12 sợi Detex : 13000 Đạt tiêu chuẩn FIFA Quality Pro. Sợi cỏ kim cương […]

 • Cỏ sân bóng TPP-DAV31

  118,000
  (0s)
  #
  instock

  Loại cỏ: V31 Chiều cao sợi:50mm Khoảng cách giữa 2 hàng cỏ: 5/8 Inch Màu sắc : 2 màu Số mũi khâu/md : 160 mũi Số mũi kim/m2: 10080 mũi/m2 Số lớp đế: 3 lớp Số sợi/ búi : 8 sợi Detex : 8000 Đạt tiêu chuẩn FIFA Quality.Sợi cỏ kim cương của AVGrass, xuất […]

 • Cỏ sân bóng TPP-DAV33

  133,000
  (0s)
  #
  instock

  Loại cỏ: TPP-DAV33 Chiều cao sợi:50mm Khoảng cách giữa 2 hàng cỏ: 3/8 Inch Màu sắc : 2 màu Số mũi khâu/md : 130 mũi Số mũi kim/m2: 13650/m2 Số sợi/ búi : 8 sợi Số lớp đế : 3 lớp Detex : 6600 Đạt tiêu chuẩn FIFA Quality. Sợi cỏ kim cương của AVGrass, […]

 • TPP-DAV11

  105,000
  (0s)
  #
  instock

  Loại cỏ: V11 Chiều cao sợi:50mm Khoảng cách giữa 2 hàng cỏ: 5/8 Inch Màu sắc : 2 màu Số mũi khâu/md : 150 mũi Số mũi kim/m2: 9,450 mũi/m2 Số lớp đế: 2 lớp Số sợi/ búi : 8 sợi Detex : 6600 Đạt tiêu chuẩn FIFA Quality.Sợi cỏ kim cương của AVGrass, xuất […]

Top
0917 785 222